17 aug

Hvorfor husker du ikke denne teksten?

Vi husker ikke en tekst vi har lest på en skjerm like godt som en tekst vi har lest i […]

Les mer…