Merkelapp: Lesemotivasjon

Hvorfor husker du ikke denne teksten?

Vi husker ikke en tekst vi har lest på en skjerm like godt som en tekst vi har lest i […]

Les mer…

Lille Tim Cahill ble Tiny Timmy

Hva gjør man når barna ikke leser bøkene de har med seg hjem fra skolen? Man skriver bøker de vil […]

Les mer…

Kjendislivets mørke side

Linda Skugge blir inspirert av ting hun hører og ser i hverdagen, men også av kjendislivets mørkere sider. Det er […]

Les mer…

X