Stabenfeldt har i over 30 år gitt barn glede og motivasjon for lesing, alt ved hjelp av deres egne store interesser. Vi tilbyr i dag tre forskjellige abonnementspakker: Penny & Friends, GIRL:IT og Kickerz. Våre redaktører har mange års erfaring i å jobbe med magasiner og litteratur for barn. Alle produktene våre er nøye valgt ut og kvalitetssikret.
Å vekke leselyst og holde den i live er utrolig verdifullt for barnas utvikling.

Hvorfor er lesing viktig?

Professorene Mats Myrberg og Ingvar Lundberg mener at en voksen person trenger minst 50 000 ord i dagliglivet.
Barn som begynner på grunnskolen kan gjennomsnittlig 7 000 ord.
Hvis en ikke regelmessig leser eller lytter til tekster, har en som 17-åring mellom 15 000 og 17 000 ord i ordforrådet sitt.
Hvis en derimot leser (eller lytter til) bøker, blader, avisartikler eller andre tekster, øker ordforrådet til minst 50 000 ord, noe som kan gi betraktelig større muligheter i det voksne livet.

Hvorfor er lesing viktig for skoleresultatene?

Det er ifølge undersøkelser en sammenheng mellom lesing og skoleresultater.
Lesing virker språkutviklende og bygger opp ordforrådet. Det gjør at leseferdighetene øker. Det gjelder også for lesing av fagtekster på skolen, da det gjør det lettere å forstå innholdet. Dette kan indirekte gi bedre skoleresultater.

Stabenfeldt har sitt hovedkontor i Malmö, Sverige, og er en del av Cydonia Development.

X