Stabenfeldt er et forlag som stimulerer språkutvikling og leseforståelse hos barn i forskjellige aldre. Vi har formidlet glede og kunnskap til hundretusentalls barn i 30 år.

Å vekke leselyst og holde den i live er utrolig verdifullt for barnas utvikling. Flere undersøkelser viser en sammenheng mellom lesing, leseforståelser og skoleresultater. Vi jobber med forskere for å forsikre oss om at pakkene ikke bare gir glede, men også motiverer til mer leseglede og bedre leseforståelse.

Innholdet i pakken din er utformet og kvalitetssikret av pedagoger og forfattere, redaktører og designere. Vi gjennomfører også kontinuerlig fokusgrupper med barn og foreldre for å få rask tilbakemelding på pakkene våre. I forskjellige kanaler henvender barna seg til oss med ønsker om innhold i kommende pakker.

Våre redaktører har mange års erfaring i å jobbe med barnelitteratur og magasiner til barn. De brenner for at hver nye pakke skal være en fantastisk opplevelse for barnet ditt.

Alt for at du som forelder skal få en unik lesereise til barnet ditt, enkelt levert rett hjem i postkassen.

Hvorfor er lesing viktig?

Professorene Mats Myrberg og Ingvar Lundberg mener at en voksen person trenger minst 50 000 ord i dagliglivet. Barn som begynner på grunnskolen kan gjennomsnittlig 7 000 ord.

Hvis en ikke regelmessig leser eller lytter til tekster, har en som 17-åring mellom 15 000 og 17 000 ord i ordforrådet sitt.

Hvis en derimot leser (eller lytter til) blad-/avisartikler eller andre tekster, så øker ordforrådet til minst 50 000 ord, noe som øker mulighetene betraktelig i det voksne livet.

Hvofor er lesing viktig for skoleresultatene?

Det er i følge undersøkelser en sammenheng mellom lesing og skoleresultater. Lesing virker språkutviklende og bygger opp ordforrådet. Det gjør at leseferdighetene øker. Det gjelder også for lesing av fagtekster på skolen, da det gjør det lettere å forstå innholdet. Dette kan indirekte gi bedre skoleresultater.

Stabenfeldt har eksistert i 30 år, har nå sitt hovedkontor i Malmö, Sverige, og er en del av Cydonia Development.

 

X