Hvorfor husker du ikke denne teksten?

Vi husker ikke en tekst vi har lest på en skjerm like godt som en tekst vi har lest i en bok.

Forskning viser at det kan ha med den sterke koblingen mellom langtidsminne og arbeidsminne å gjøre. Når vi holder i en bok kan den gi oss små, fysiske koblinger til det vi har lest. Minnet registrerer tyngden, størrelsen og tykkelsen på boken, samt plasseringen av teksten i boken og på sidene. Den koblingen oppstår ikke når vi leser på skjerm, og dessuten får vi en mengde forstyrrelser når vi er online, som gjør at fokuset lettere blir brutt.

Les mer:

Ny forskning: Leseferdighetene svekkes av å lese på skjerm. nrk.no

OECD: Rapport om Students, Computers and Learning

26.08.2020