Hvorfor hestebøker får barn (og deres foreldre) til å fortsette å lese

Hvorfor hestebøker stadig er populære blant barn

I oppveksten var søsteren min og jeg helt besatt av alle de klassiske hestebøkene: Misty of Chincoteague, King of the Wind, Black Beauty (Silkesvarten), Black Stallion (Den svarte hingsten), My Little Pony. Derfor hadde jeg naturligvis disse ikoniske bøkene i tankene da jeg satte meg ned og skrev #Hestejente for tweens. Hvorfor er de bøkene så høyt elsket av flere generasjoner lesere over hele verden?

Etter å ha fundert på dette en stund, kom jeg fram til to grunner.

For det første er hester majestetiske dyr som symboliserer den uskyldsrene, sorgløse barndommen – men også voksenlivets styrke og frihet. Når du elsker hester, kan du galoppere fram og tilbake mellom begge verdenene. Er ikke det magisk?

For det andre pleier de fleste klassiske hestebøkene å handle om et ungt menneske som på en eller annen måte klarer å redde, temme eller helbrede en hest – men hun gjør det med list og lempe og med et stort hjerte, ikke med rå styrke og brutalitet. For en verdifull leksjon i ledelse! Hestebøker lærer oss at vi ikke behøver å være de største eller tøffeste for å lykkes – vi kan være de smarteste, lureste eller mest omtenksomme. Jeg tror det er derfor historier om hester varer ved og forener generasjoner og kulturer.

Boken min, #Hestejente, er selvsagt inspirert av de klassiske fortellingene. Men jeg ville tilføre humor og mange pinlige situasjoner for å balansere alvoret. Jeg er stolt over å ha skrevet en morsom bok for jenter. Jeg tror at humor, spesielt selvironi, kan være et viktig redskap for kvinner i alle aldre.

Historien er fortalt med en moderne stemme, med mange problemer dagens #hestejente kan ha – som de snobbete jentene Wills møter i stallen da foreldrene omsider gir henne lov til å ta ridetimer og hun ikke har råd til egen hest. Boken er uten tvil en hyllest til de tidløse klassikerne, men jeg håper at det friske tilsnittet får god respons hos tweens, tenåringer og hesteelskere i alle aldre!

Boken er når alt kommer til alt en historie om vennskap, søstre og hester – og alle utfordringer og all tøylesløs glede hver av dem fører med seg.

Den viktigste lærdommen i boken er at hvis du føler deg motløs og fortapt eller tror at du aldri kommer til å passe inn noe sted, kan du være sikker på at du en dag kommer til å finne det magiske stedet der du føler at du hører hjemme – et sted der alle vil ta imot deg og din indre #hestejente med åpne armer. I boken beskriver jeg det som å finne sin «evigvarende flokk». Jeg håper at unge lesere vil fortsette å lete helt til de finner sin egen flokk. Og hvis de ikke finner den, håper jeg de vil skape den selv!

Carrie Seim

 

Foto: Laura Barisonzi

 

Why horse books remain so popular with kids

BY CARRIE SEIM

Growing up, my sister and I were absolutely obsessed with all the classic horse books: Misty of Chincoteague, King of the Wind, Black Beauty, Black Stallion, My Little Pony. So naturally, when I sat down to write my HORSE GIRL novel for tweens, I thought back on those iconic books. Why are they so beloved by generation of readers around the globe?

After some soul searching, I came up with two answers.

First of all, horses are majestic creatures that symbolize the pure-hearted, tender comforts of childhood — but also the power and freedoms of adulthood. When you fall in love with horses, you get to gallop back and forth between both worlds. How magical is that??

Secondly, most classic horse stories feature a young person who’s somehow able to save or tame or heal a horse — but she does it using gentle savvy and a giant heart rather than cruelty or brute strength. What a powerful lesson in leadership! Horse books teach us that we don’t necessarily have to be the biggest or the toughest to succeed — we can be the smartest or the cleverest or the most empathetic. I think that’s why horse tales endure — and why they often act as a heartbeat connecting generations and cultures.

My book, HORSE GIRL, was of course inspired by those classic stories. But I wanted to add an irreverent sense of humor and plenty of awkward, angsty moments to balance out the earnestness. I’m proud to have written a funny book for girls. I think humor, especially the self-depricating kind, can be such a powerful tool for women of all ages.

The story is told in a modern voice with plenty of modern #horsegirl problems — including the snobby kids Wills encounters at the stable when her parents finally allow her to enroll in riding lessons and she can’t afford her own horse. The book is definitely an homage to those timeless tomes in the Horse Girl canon. But I hope its fresh approach will resonate with tweens, teens and horse lovers of all ages!

The book is ultimately a story about friendship and sisters and horses — and all of the perils and unbridled joy that come with each.

The most important lesson in the book is that if you’re feeling awkward or lost or like you’ll never fit in, trust that someday you will find that magical place where you do. Where everyone will embrace you and your inner #horsegirl. In the book, I describe the feeling as finding your “forever herd.” I hope young readers will keep searching until they find their own forever herd. And if they don’t find it, I hope they’ll create it for themselves!

 

 

08.06.2021

Hevoskirjoja lukevat lapset (ja heidän vanhempansa)

Varför hästböcker får barn (och deras föräldrar) att fortsätta läsa

Pidätkö sinäkin kesällä vapaata ääneen lukemisesta?

Bruker du også å ta ferie fra høytlesningen?

Ingen bindingstid
59 kr i frakt
Hopp enkelt over en pakke
Leseglede til over 100 000 barn

Checka in våra olika boxar! Första boxen 59:- inkl. frakt.

Penny & Friends gir 100%
heste- og leseglede!

GIRL:IT gir 100%
girl power og leseglede!

Kickerz gir 100%
fotball- og leseglede!