Forbedre leseforståelsen med trykte tekster

Har det noen betydning for leseforståelsen om du leser en trykt eller digital tekst? Ja, det har det faktisk. Flere studier viser at det er lettere å ta til seg informasjon i fysiske bøker og magasiner enn i tilsvarende tekster på nettet.

 Det er bare å innse det: Vi lever allerede i en digital verden. Du leser denne teksten enten på en smarttelefon, datamaskin eller et nettbrett, og sannsynligheten er stor for at resten av lesingen din også foregår på samme ikke-analoge måte. Det er i så fall hverken merkelig eller ulogisk.

Men alt som er enkelt er ikke alltid det beste. Tekst er riktignok tekst til en viss grad, men det er likevel stor forskjell på å lese for eksempel trykte lærebøker kontra digitale versjoner på skolen. Her er grunnen til det:

 

Langsommere lesing

Forskning fra flere ulike land viser at ungdommer i alle aldre har en tendens til å absorbere mer informasjon når de leser på papir enn på skjerm. Med andre ord kan de huske flere deler av teksten og sette den sammen for å danne seg et større perspektiv, og på den måten få en dypere leseforståelse. Det kommer blant annet av at de som regel bruker lengre tid på å lese tekstene sammenlignet med skjermlesende barn.

Dette er naturligvis viktig kunnskap i skoleverdenen, men også hjemme. Leseforståelse henger nemlig ikke bare sammen med gode skoleresultater, men også med generelt velbefinnende. For å utvikle denne forståelsen er det ikke nødvendig å gi seg i kast med klassiske verker av Dostojevskij eller Henrik Ibsen – alle former for lesing er bra.

Det handler heller ikke om å utelukke skjermer fullstendig, men kanskje sørge for at barna dine får en kombinasjon av begge verdener. Høres ikke så dumt ut, eller hva?

 

Kilder:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/tryckta-texter-ger-battre-lasforstaelse

https://hechingerreport.org/evidence-increases-for-reading-on-paper-instead-of-screens/

 

22.10.2020

Hvorfor hestebøker får barn (og deres foreldre) til å fortsette å lese

Hevoskirjoja lukevat lapset (ja heidän vanhempansa)

Varför hästböcker får barn (och deras föräldrar) att fortsätta läsa

Pidätkö sinäkin kesällä vapaata ääneen lukemisesta?

Ingen bindingstid
29 kr i frakt
Hopp enkelt over en pakke
Leseglede til over 100 000 barn

Checka in våra olika boxar! Första boxen 29:- inkl. frakt.

Penny & Friends gir 100%
heste- og leseglede!

GIRL:IT gir 100%
girl power og leseglede!

Kickerz gir 100%
fotball- og leseglede!