Derfor er det viktig at du som forelder motiverer til lesing

Ved å vekke og opprettholde leselysten til barnet ditt skaper du som forelder ikke bare gode forutsetninger for en vellykket skolegang, du legger også grunnlaget for et livslangt velbefinnende.

”Å lære å lese er som å tenne en ild, der hver stavelse er en gnist”. Slik beskrev den franske dikteren Victor Hugo lesingens betydning allerede på 1800-tallet. Det er bevingede ord som føles minst like relevante i dag, i et moderne samfunn der fysiske bøker sameksisterer med en mildt sagt omfattende digital verden. Det er mobiler, datamaskiner og lesebrett, spill og sosiale medier. Skjermtid er blitt et begrep som mange – alle? – foreldre må kjenne til og innlemme i sitt vokabular.

Dessverre peker lesetrenden samtidig feil vei. PISA-undersøkelsen for 2019 viser at prestasjonene har falt med 14 poeng i lesing sammenlignet med undersøkelsen i 2015. Og det er spesielt ille for gutter, for det er 26 prosent av guttene som er på de laveste nivåene, mot 12 prosent av jentene. I 2015 var tallene henholdsvis 21 og 9 prosent.

Dette betyr at hver fjerde gutt kan risikere å få problemer med videre utdanning og jobb.

Lesing skaper selvfølelse og stressmestring

Lesing utvider horisonten og gjør verden større, men det gir også betydelig bedre forutsetninger for å klare seg godt i livet. Studier viser at barn som leser regelmessig på fritiden i mindre grad opplever å føle seg utenfor i samfunnet. De stoler mer på andre mennesker og utvikler større empati og forståelse for utsatte grupper. Og ikke nok med det: de som leser mye har større selvfølelse og er bedre rustet for å håndtere tøffe situasjoner, samtidig som de er mindre plaget av stress og søvnvansker. Det er med andre ord mange helseaspekter forbundet med lesing, noe som er meget viktig i den hendelsesrike tweenie-alderen og i tenårene.

Professorene Mats Myrberg og Ingvar Lundberg mener at en voksen person trenger minst 50 000 ord i dagliglivet. Barn som begynner på skolen kan gjennomsnittlig 7 000 ord, mens 17-åringer som verken leser eller lytter til tekster har et ordforråd på maks 15 000–17 000 ord. Lesing har, av forståelige grunner, også en sammenheng med ungdommers skoleresultater, ikke bare i åpenbare fag som språk. Tvert imot finnes det studier som fastslår at også matematikk og historie er fag som nyter godt av lesing i bøker og blader. Det bidrar også til å utvikle ens kritiske sans – en evne som ikke bør undervurderes i tider der ”fake news” er blitt et etablert begrep i diskusjoner om nyhetsmedier.

Lesing gir bedre skoleresultater (og jobb)

Ved å lese får elever med andre ord større sjanse til å komme seg gjennom både grunnskole og videregående skole, men de får også muligheten til å gjennomføre universitetsstudier. Dette medfører også, ifølge flere vitenskapelige studier, økt sannsynlighet for å få en god og givende jobb.

Det viser seg at lesing er en sosioøkonomisk vektstang, som har større betydning enn familiebakgrunn når det gjelder skoleresultater og framtidige yrker. I dobbel forstand åpnes dører som ellers kunne ha vært stengt, og det handler ikke om hvilken som helst lesing, men den som gjøres for fornøyelsens skyld – i godstolen eller i sengen før leggetid. Enten på egen hånd eller sammen.

Gi barna dine en god start i livet!

Som forelder har du dermed store muligheter til å hjelpe barnet ditt til å få en bedre tilværelse, både på kort og lang sikt. Ved å skape gode forutsetninger for lesing hjemme er sjansen betydelig større for at barnet ditt regelmessig vil lese en bok eller en avis. Det trenger ikke være de store klassikerne, som Dostojevski eller Tolstoj, det kan like gjerne være noe som barnet interesserer seg for.

I Stabenfeldt har vi lenge vært klar over verdien av lesing, spesielt for yngre. I over 30 år har vi gitt barn glede og motivasjon for lesing gjennom våre abonnementspakker – Kickerz, GIRL:IT og Penny & Friends, alt ved hjelp av deres egne store interesser. Vi har mange års erfaring i å jobbe med magasiner og litteratur for barn. Alle tingene våre er nøye valgt ut og kvalitetssikret.

Vi er veldig stole over å ha bidratt til økt leselyst og leseglede fram til i dag, og ser også fram til å gjøre det i lang tid framover.

Gjerne med deres hjelp, som foreldre.

Martin Ahlin
Redaktør
Stabenfeldt

 

Kilder:
Forskning.no,
The Reading Agency,
The Journal of Multidisciplinary Graduate Research.
*https://www.shsu.edu/academics/education/journal-of-multidisciplinary-graduate-research/documents/2016/WhittenJournalFinal.pdf 09122019
https://readingagency.org.uk/about/impact/002-reading-facts-1/ 09122019
https://forskning.no/barn-og-ungdom-skole-og-utdanning/pisa-norske-15-aringer-presterer-svakere-i-lesing-og-naturfag/1602470 09122019

26.08.2020

Hvorfor hestebøker får barn (og deres foreldre) til å fortsette å lese

Hevoskirjoja lukevat lapset (ja heidän vanhempansa)

Varför hästböcker får barn (och deras föräldrar) att fortsätta läsa

Pidätkö sinäkin kesällä vapaata ääneen lukemisesta?

Ingen bindingstid
59 kr i frakt
Hopp enkelt over en pakke
Leseglede til over 100 000 barn

Checka in våra olika boxar! Första boxen 59:- inkl. frakt.

Penny & Friends gir 100%
heste- og leseglede!

GIRL:IT gir 100%
girl power og leseglede!

Kickerz gir 100%
fotball- og leseglede!