Derfor bør dere snakke om bøkene

Hvor mye vet du egentlig om barnets leseforståelse? En måte å finne ut hvordan det ligger an, er å lese sammen.

Å forstå hva man leser er ikke bare av betydning når man sluker en god bok. En god leseforståelse er noe som barnet vil ha nytte av i mange situasjoner. Alle fagene på skolen krever at man kan forstå instruksjoner, og det å tolke budskapet i en tekst (inkludert det som står mellom linjene) er noe barnet har nytte av hele livet. Når barnet forstår hva han eller hun leser, øker også leselysten – i motsetning til barn som leser «mekanisk» og ikke reflekterer over eller tar inn det de har lest.

 

Lesestrategier

Elever med et annet morsmål enn norsk har en tendens til å få dårligere resultater i leseforståelse enn sine klassekamerater med norsk som morsmål, ifølge de fleste rapporter (kilde: Göteborgs Universitet). Forskjellen mellom disse elevene er stor, og det finnes derfor skoler som arbeider mer med å kompetanseutvikle lærerne i arbeid med lesestrategier. En lesestrategi er et verktøy som hjelper leseren med å angripe en tekst. Å oppsummere teksten, samt formulere og besvare spørsmål, er eksempler på hvordan en lesestrategi kan se ut.

 

Snakk om det!

Skolen gjør selvsagt sitt, men lesing hjemme og foreldrenes holdning til bøker har stor innvirkning på barnets leseinteresse. Å lese sammen er en måte du som forelder kan bruke til å finne ut hvordan det står til med leseforståelsen hos barnet ditt. Hvis barnet ikke vil lese høyt sammen med deg, kan dere lese samme bok hver for dere. Det viser også at du er engasjert, og kan styrke relasjonen deres. Still spørsmål under og etter lesingen: la spørsmålene være åpne og invitere til refleksjon. Husk å la barnet snakke først – slik at du ikke legger ordene i munnen på ham eller henne. Dere kan for eksempel snakke om rollefigurer, hendelser og hvilken sjanger boken tilhører.

 

Begynn i tide

Har du mindre barn hjemme som ennå ikke kan lese selv? Høytlesing i tidlig alder trener barn i å forstå en tekst, selv om de ikke kan lese selv. Så det er aldri for tidlig å begynne! Men heller aldri for sent …

 

Kilder

Göteborgs Universitet 2019, https://www.forskning.se/2019/06/12/flersprakiga-elevers-lasforstaelse-kan-utvecklas-med-lasstrategier/

14.10.2020

Hvorfor hestebøker får barn (og deres foreldre) til å fortsette å lese

Hevoskirjoja lukevat lapset (ja heidän vanhempansa)

Varför hästböcker får barn (och deras föräldrar) att fortsätta läsa

Pidätkö sinäkin kesällä vapaata ääneen lukemisesta?

Ingen bindingstid
59 kr i frakt
Hopp enkelt over en pakke
Leseglede til over 100 000 barn

Checka in våra olika boxar! Första boxen 59:- inkl. frakt.

Penny & Friends gir 100%
heste- og leseglede!

GIRL:IT gir 100%
girl power og leseglede!

Kickerz gir 100%
fotball- og leseglede!