Behandling av personopplysninger

Når en kunde oppgir personlige data, for eksempel ved registrering, bestilling eller kjøp, må kunden informeres om Stabenfeldts behandling av personopplysninger og gi sitt samtykke til dette.

Stabenfeldt oppbevarer opplysninger om kunder og brukere som har kjøpt eller registrert seg hos Stabenfeldt. Disse inneholder forskjellige personopplysninger, for eksempel navn, fødselsdato for noen brukere, postadresse, telefonnummer, e-postadresser, informasjon om levering, betaling og innkjøp, profilering og data basert på bruk av våre digitale tjenester. Opplysningene brukes til å administrere kunde- og brukerforhold, for eksempel for fakturering og for levering av produkter og tjenester. Informasjonen kan også være et grunnlag for Stabenfeldt, og eventuelt våre samarbeidspartnere, å tilpasse innhold, annonser og tilbud på beste måte. Dataene blir analysert og bearbeidet for kontakt med våre kunder og registrerte brukere.

Stabenfeldts kunder og registrerte brukere samtykker i at markedsføring kan gjøres via post, e-post, telefon, SMS og andre kanaler. Personopplysninger kan også bli gitt til Stabenfeldts utvalgte partnere. Informasjon om medlemmer blir aldri brukt til det formålet.

Alle kunder og registrerte brukere har rett til skriftlig, og uten kostnad, å trekke tilbake et gitt samtykke og be om en utskrift av det som gjelder behandlingen av personopplysningene eller retting/sletting av eventuelle uriktige personopplysninger. Ved å kontakte kundedata kan også opplysningene sperres mot en viss type bruk.

Personopplysninger lagres og brukes i henhold til det som er oppgitt over, i den tiden da Stabenfeldt har et pågående kunde- eller brukerforhold, og eventuelt deretter i henhold til et gitt samtykke, inntil samtykket tilbakekalles. Stabenfeldt kan også være pliktig å beholde opplysningene i henhold til loven.